Güncel Yayınlar

VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Son Tarihi Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“KVKK”) bünyesindeki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan 11 Mart 2021 tarihli ve 2021/238 sayılı karar ile, daha evvel birden fazla kez uzatılan Veri Sorumluları Sicili (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğü için belirlenen son tarih uzatılmıştır.

Bu kapsamda, daha evvel veri sorumluları grupları için ayrı ayrı yapılan gruplandırma esas alınarak, 30 Eylül 2020 ve 31 Mart 2021 olarak kararlaştırılan son kayıt yükümlülüğü tarihleri şu şekilde değiştirilmiştir:

VERİ SORUMLUSUVERBİS’E KAYIT SON TARİHİ
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok VEYA yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları                        31/12/2021
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları                        31/12/2021
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları                        31/12/2021
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları                      31/12/2021

 Daha evvel birden fazla kez uzatılan son kayıt tarihinin tekrar uzatılmasına COVID-19 sürecinde veri sorumlularının zorluklar yaşamaları neticesinde KVKK’den talepte bulunmaları gerekçe gösterilmiştir.

Kurum tarafından daha evvel birden fazla kez yapılan uzatımın, muhataplara kayıt için süre verir şekilde ihtaratlı yazıların gönderilmesini takiben yapılmış olmasının, mevzuata uyum bakımından olumsuzluklar yaratacağı değerlendirilmektedir.