VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Son Tarihi Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“KVKK”) bünyesindeki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan 11 Mart 2021 tarihli ve 2021/238 sayılı karar ile, daha evvel birden fazla kez uzatılan Veri Sorumluları Sicili (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğü için belirlenen son tarih uzatılmıştır. Bu kapsamda, daha evvel veri sorumluları grupları için ayrı ayrı yapılan gruplandırma esas alınarak, 30 Eylül 2020 […]

Covid 19 Salgını İle Birlikte İş ve Hizmet Sözleşmeleri

Covid 19 Salgını İş ve Hizmet Sözleşmelerini Nasıl Etkiler? Dünya genelinde meydana gelen ve ülkemizin de etkilendiği Covid-19 salgını nedeniyle hükümet pek çok alanda bir dizi önlem almış olup, bunlardan biri de istihdamın korunması amacıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde yer alan kısa çalışma ödeneğidir. Kısa çalışma uygulaması; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık […]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden Nafaka İle İlgili Emsal Niteliğinde Karar

DAVANIN ÖZETİ : Dava, boşanmadan kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Olayda, öncelikle iştirak nafakası yükümlüsü olan davalı babadan nafakanın talep edilmesi, eğer davalı babanın sosyal ve ekonomik durumu elverişli değilse ancak bu durumda; mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak diğer davalı dededen nafaka talebinde bulunulabileceği kabul edilmelidir. Davalı babanın sosyal ve ekonomik durumunun elverişli olmadığı kanaatine varılır da […]